• Άτομα με Αναπηρία

Έκπτωση 50%

Άτομα με αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται έκπτωση 50%. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της ειδικής κάρτας κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

  • Πολύτεκνοι

Έκπτωση 50%

Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων (ανανεωμένη κάθε έτος) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

  • Παιδιά

Έκπτωση 100%

Τα παιδία έως και 5 ετών δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο.

Έκπτωση 50%

Τα παιδιά από 6 ετών μέχρι και 10 ετών δικαιούνται έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές.

  • Φοιτητές

Έκπτωση 25%

Φοιτητική έκπτωση για σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

Έκπτωση 50%

Οι φοιτητές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι κάτοχοι ηλεκτρονικών δελτίων ειδικού εισιτηρίου δικαιούνται έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη όπου εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.

  • Στρατιωτικοί

Έκπτωση 25%

Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

  • Κατάσταση επιβίβασης

Έκπτωση 100%

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στις καταστάσεις επιβιβάσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κατάστασης επιβιβάσεως κατά την έκδοση του εισιτηρίου.

  • Ομάδες επιβατών

Τιμές για τα group καθορίζονται ύστερα από ειδικές συμφωνίες με τα κατά τόπους Κ.Τ.Ε.Λ