Ποιοί είμαστε

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ιδρύθηκε το 1952 με έδρα την πόλη της Χίου, μαζί με όλα τα Νομαρχιακά ΚΤΕΛ της Ελλάδας (Ν.2119/52). Το 2003 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την μίσθωση των λεωφορείων των Μετόχων που ήταν ενταγμένα στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου.

Έργο της Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. είναι η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των υπεραστικών γραμμών του Ν. Χίου. Σκοπός μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθώς και των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χίου.

Με τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας , όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αντικαταστάθηκαν με νέα λεωφορεία σύγχρονης τεχνολογίας, χωρητικότητας 40 έως 50 θέσεων που διαθέτουν θέρμανση και Α/C.

Η Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. διαθέτει 16 λεωφορεία, από τα οποία τα 14 ανήκουν στους μετόχους και τα 2 στην εταιρεία. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 17 οδηγούς, ένα σταθμάρχη, έναν ελεγκτή, έναν εισπράκτορα, έναν εκδότη εισιτηρίων και δύο υπαλλήλους γραφείου.