ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ     from Mesta to Pirgi

6.40-15.10

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ    ΓΙΑ ΜΕΣΤΑ from Pirgi to Mesta

6.10-11.45-14.40

ΤΙΜΗ

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromPirgi to Emporios

-15.30

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ fromEmporios to Pirgi

7.20-12.05-15.20

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΚΩΜΗ fromPirgi to Komi

15.30

ΑΠΟ ΚΩΜΗ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ from Komi to Pirgi

7.15-12.00-15.15

1,80

ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromMesta to Emporios

15.10

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΤΑ fromEmporios to Mesta

 

2,20

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ/INTERMEDIATE SATURDAY ROUTES

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromPirgi to Emporios ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ fromEmporios to Pirgi 1,80