ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ     from Mesta to Pirgi

6.40-13.30-15.10-16.30-18.30

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙΓΙΑ ΜΕΣΤΑ from Pirgi to Mesta

6.10-11.45-13.30-14.40-17.55

ΤΙΜΗ

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromPirgi to Emporios

13.50-15.30-16.50-18.50

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ fromEmporios to Pirgi

7.20-12.05-15.20-17.45

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΚΩΜΗ fromPirgi to Komi

13.50-15.30-16.50-18.50

ΑΠΟ ΚΩΜΗ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ from Komi to Pirgi

7.15-12.00-15.15-17.30

1,80

ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromMesta to Emporios

13.30-16.30-18.30

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΤΑ fromEmporios to Mesta

17.45

1,80

 
ΤΙΜΗ

data data data
data data data
data data data
data data data
data data data
data data data
data data data