ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ     from Mesta to Pirgi

6.40-15.10

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ    ΓΙΑ ΜΕΣΤΑ from Pirgi to Mesta

6.10-11.45-13.10-14.40

ΤΙΜΗ

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromPirgi to Emporios

 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ fromEmporios to Pirgi

 

1,80

ΑΠΟ ΠΥΡΓΙ ΓΙΑ ΚΩΜΗ fromPirgi to Komi

 

ΑΠΟ ΚΩΜΗ ΓΙΑ ΠΥΡΓΙ from Komi to Pirgi

 

1,80

ΑΠΟ ΜΕΣΤΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ fromMesta to Emporios

 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΤΑ fromEmporios to Mesta

 

1,80

 
ΤΙΜΗ

data data data
data data data
data data data
data data data
data data data
data data data
data data data