ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
Μesta 05:40-11:00-14:00 06:40-15:10 4,20€
Pirgi 05:40-11:00-14:00
07.00-07.40-15.25
3,00€
Αrmolia 05:40-11:00-14:00
07:05 - 07:45-15.30 
2,40€
Τholopotami

05:40-11:00-14:00

12.30  ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

07:20-14.30-15.40

8.30 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

1,80
Κalamoti 6.20-11:00-14:00 06.50-7.50-14.30 3,10
Νenita 06:20-11:00-14:00
07.15-08:10-14:45 2,20
Κataraktis 06:20-11:00-14:00
07.20-08:15-14:50 1,80
PAGIDA 6.40-14.00 07.20-14.30 2,30
IN.DIDIMA 6.40-14.00
07.10-14.30
1,80
ΑG.GEORGIOS 06.00-14:00 07:20-15.30 1,80
LITHI 06.00-12:30 06:50-15.00 2,70
ΕLATA 06.00-12:30 06:50 2,70
ΚOMI
EMPORIOS
ΑG.FOTINI

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS

3.80
ΚOMI
3.50
ΑG.FOTINI

1.80