ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
L.Μesta 05:40-11:00-14:00-16.30 06:40-13.30-15:10-18.30 4,90€
Pirgi 05:40-6.20-11:00-14:00-16.30
07.00-07.40-13.50-15.25-18,50
3,10€
Αrmolia 05:40-6.20-11:00-14:00
07:05 - 07:45-14.15-19.20
2,50€
Τholopotami

05:40-11:00-14:00

12.30 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

07:20-14.30-15.40-19,30

8.20 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

1,80
Κalamoti 6.20-11:00-14:00-16,30

(06,50-07.50 ΠΛΑΤΕΙΑ)-(15:45 ΣΧΟΛΕΙΟ)

( -19.10 ΠΛΑΤΕΙΑ)

3,20
Νenita 06:20-11:00-14:00-16.30
07.10-08:15-16:00 2,20
Κataraktis 06:20-11:00-14:00-16,30
07.15-08:20-(16:05 ΑΠΟ ΕΞΩ) 1,80
PAGIDA 7.30-12.30   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.20-13,00   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 2,30
IN.DIDIMA 7.30-12.30   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
08.10-13.00    ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
1,80
ΑG.GEORGIOS 06.0-12:30 07:25-15.15 1,80
LITHI 06.00-12.30 06:50-16.00 3,00
ΕLATA 05.30-12.30 06:50 3,00
ΚOMI 6.20-11:00-14:00-16,30 07.15-14.05-15.45-19.05 3,70
EMPORIOS 6.20-11:00-14:00-16,30
7.20-14.00-15.40-19.00  ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 4,00
ΑG.FOTINI 11.30-13.00-15.00-16.30 12.00-13.30-15.30-17.00 1,80

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS 12,00 19,00 4.00
ΚOMI 12,00 19,15 3.70
ΑG.FOTINI 11.30-13.00-15.00-16.30 12.00-13.30-15.30-17.00 1.80

KALAMOTI

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΑΡΩΝ

12.00

14.00-17.30

19.20

14.30-18.00

3,20

1,80

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS 13.00 19.00 4.00
ΚOMI 13.00 19.00 3.70
ΑG.FOTINI 13.00-15.00-16.30 13.30-15.30-17.00 1.80
ΠΑΡ.ΓΛΑΡΩΝ 14.00-17.30 14.30-18.00 1,80