ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
Μesta 05:40-11:00-14:00-16,30 06:40-13.30-15:10-18.30 4,20€
Pirgi 05:40-6.20-11:00-14:00-16.30
07.00-07.40-13.50-15.25-18.50
3,00€
Αrmolia 05:40-6.20-11:00-14:00
07:05 - 07:45-14,15 - 19:20 
2,40€
Τholopotami

05:40-11:00-14:00

12.30  ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

07:20-15.40-16:20-19.30

8.30 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

1,80
Κalamoti 6.20-11:00-14:00-16.30 07.00-7.50-14.10-15.45-19.10 3,10
Νenita 06:20-11:00-14:00-16.30
07.20-08:25-14:25-17.20 2,20
Κataraktis 06:20-11:00-14:00-16.30
07.25-08:30-14:30-17.25 1,80
PAGIDA 07:30-12.30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.10-13.00TUESDAY THURSDAY 2,30
IN.DIDIMA 07:30-12.30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.20-13.00TUESDAY THURSDAY07:15 1,80
ΑG.GEORGIOS 06.00-12:30 07:30-16.55 1,80
LITHI 06.00-12:30 06:50-16.30 2,70
ΕLATA 06.00-12:30 06:50 2,70
ΚOMI 6.20-11:00-14:00-16.30 07.15-14.05-15.45-19.05 3,50
EMPORIOS 6.20-11:00-14:00-16.30 07.20-14.00-15.40-19.00 3,80
ΑG.FOTINI 9.00-12.30-14.30-16.30-18.30 9.30-13.00-15.00-17.00-19.00 1,80

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
Μesta 5.40-11.00-14.00 6.40-12.10-16.30 4.20
PIRGI 5.40-6.20-11.00-14.00 7.00-7.40-12.30-16.45 3.00
ΕMPORIOS 6.20-11.00-14.00 7.25-12.00-17.00 3.80
ΚOMI 6.20-11.00-14.00 7.20-11.55-17.05 3.10
ΝENITA 6.20-11.00-14.00 8.10-17.20 2.20
ΚATARRAKTIS 6.20-11.00-14.00 8.15-17.30 1,80
ΑG.FOTINH 12.30-14.30-16.30-18.30 13.00-15.00-17.00-19.00 1,80 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS 13.00 19.00 3.80
ΚOMI 13.00 19.10 3.50
ΑG.FOTINI 12.30-14.30-16.30-18.30 13.00-15.00-17.00-19.00 1.80