ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

ΕΩΣ 31-08-2018ΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
L.Μesta 05:40-11:00-14:00 06:40-13.30-15:10 4,90€
Pirgi 05:40-6.20-11:00-14:00
07.00-07.40-13.50-15.25-17.30
3,10€
Αrmolia 05:40-6.20-11:00-14:00
07:05 - 07:45-14.15-17.40
2,50€
Τholopotami

05:40-11:00-14:00

12.30 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

07:20-14.30-15.40-17.55

8.20 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

1,80
Κalamoti 6.20-11:00-14:00-16.30

(06,50-07.50 ΠΛΑΤΕΙΑ)-(15:45 ΣΧΟΛΕΙΟ)

( -19.10 ΠΛΑΤΕΙΑ)

3,20
Νenita 06:20-11:00-14:00-16.30
07.10-08:15-16:00 2,20
Κataraktis 06:20-11:00-14:00-16,30
07.15-08:20-(16:05 ΑΠΟ ΕΞΩ) 1,80
PAGIDA 7.30-12.30   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.20-13,00   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 2,30
IN.DIDIMA 7.30-12.30   ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
08.10-13.00    ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
1,80
ΑG.GEORGIOS 06.0-12:30 07:25-15.15 1,80
LITHI 06.00-12.30 06:50-16.00 3,00
ΕLATA 05.30-12.30 06:50 3,00
ΚOMI 6.20-11:00-14:00 07.15-15.45-19.05 3,70
EMPORIOS 6.20-11:00-14:00
7.20-15.40-19.00  ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 4,00
ΑG.FOTINI 13.00-15.00-16.30 13.30-15.30-17.00 1,80

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 


ΑΠΟ ΧΙΟΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΝΕΝΗΤΑ 7,00-13,00 9,15-15,15 2.20
ΠΥΡΓΙ 7,00-13,00
8,45-14,45 3.10
ΜΕΣΤΑ 7,00-13,00 8,35-14,35 4,30

KALAMOTI

Λ.ΜΕΣΤΩΝ

7,00-13,00

7,00-13,00

8,55-14,55

8,30-14,30

3,20

4,90

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS
4.00
ΚOMI
3.70
ΑG.FOTINI
1.80
ΠΑΡ.ΓΛΑΡΩΝ
1,80