ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΜΕΣΤΑ 05:40-11:00-12.30-14:00-16,30 06:40-13.30-15:10-16.30-18.30 4,20€
ΠΥΡΓΙ 05:40-6.20-11:00-12.30-14:00-16.30
07.00-07.40-13.50-15.25-16.50-18.50
3,00€
ΑΡΜΟΛΙΑ 05:40-6.20-11:00-12.30-14:00
07:05 - 07:45-15.30-15.50 - 19:20 
2,40€
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ

05:40-11:00-14:00

12.30  ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

07:20-15.40-16:20-19.30

8.30 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

1,80
ΚΑΛΑΜΩΤΗ 6.20-11:00-12.30-14:00-16.30 07.00-7.50-14.10-15.45-17.10-19.10 3,10
ΝΕΝΗΤΑ 06:20-11:00-14:00-16.30
07.20-08:25-14:25-17.20 2,20
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 06:20-11:00-14:00-16.30
07.25-08:30-14:30-17.25 1,80
ΠΑΓΙΔΑ 07:30-12.30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.10-13.00TUESDAY THURSDAY 2,30
Μ.ΔΙΔΥΜΑ 07:30-12.30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 08.20-13.00TUESDAY THURSDAY07:15 1,80
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06.00-12:30 07:30-16.55 1,80
ΛΙΘΙ 06.00-12:30 06:50-16.30 2,70
ΕΛΑΤΑ 06.00-12:30 06:50 2,70
ΚΩΜΗ 6.20-11:00-12.30-14:00-16.30 07.15-14.05-15.45-17.05-19.05 3,50
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ 6.20-11:00-12.30-14:00-16.30 07.20-14.00-15.40-17.00-19.00 3,80
ΑΓ.ΦΩΤΙΑ 9.00-12.30-14.30-16.30-18.30 9.30-13.00-15.00-17.00-19.00 1,80

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ