ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣΑΠΟ ΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
Μesta 05:30-11:00-14:00 06:30-15:10 4,20€
Pirgi 05:30-11:00-14:00
06.50-07.40-15.25
3,00€
Αrmolia 05:30-11:00-14:00
07:00 - 07:45-15.30 
2,40€
Τholopotami

05:30-11:00-14:00

 

07:15-15.40

 

1,80
Κalamoti 6.30-11:00-14:00 06.40-7.50-14.30 3,10
Νenita 06:30-11:00-14:00
07.05-08:10-14:05 2,20
Κataraktis 06:30-11:00-14:00
07.10-08:15-14:10 1,80
PAGIDA 6.30-12.20 07.25 2,30
IN.DIDIMA 6.20-12.20
07.10
1,80
ΑG.GEORGIOS 06.20-14:00 07:20 1,80
LITHI 05.30-14:00 06:50-15.00 2,70
ΕLATA 05.30-14:00 06:50-15.00 2,70
ΚOMI
EMPORIOS
ΑG.FOTINI

 

ΣΑΒΒΑΤΑ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ


ΑΠΟ ΧΙΟ 
ΠΡΟΣ ΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΕMPORIOS

3.80
ΚOMI
3.50
ΑG.FOTINI

1.80